Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kawa
5776 c7c7 390
Klasyka w najlepszym wydaniu. Kubek czarnej kawy na deszczowy dzień. Czy nie widzicie, oczyma duszy, pięknej dziewczyny w białym szlafroczku, która za moment podejdzie do tego okna i weźmie kubek do ręki?
kawa
Obrazy malowane kawą to dzieło artysty z Kostaryki. Nic dziwnego, uprawa kawy w tym kraju jest podstawą gospodarki. W dodatku mamy pewność, że farby, którymi wykonano obraz, są najwyższej jakości - w Kostaryce uprawia się wyłącznie dobrą arabicę.
Reposted bymagenno magenno
Sponsored post
feedback2020-admin
kawa
Mapa z kawy? Czemu nie. Może nie jest zbyt precyzyjna, ale za to piękna i pachnąca. W razie nagłej potrzeby zalać gorącą wodą.
kawa
Przewrotny plakat odwołujący się do stereotypu gospodyni domowej, którą wyobraża postać z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dla mnie uroczy vintage, lekki humor, przymrużenie oka - a dla Was? :)
Reposted byllucamariwidokzwenusparhasardCinbreffficadreckssuppalafekt206Bkpinabenschotranquilitypalinkapalinkapaulinuspaulinus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...